12UY0050-3 - PANEL KALIPÇI -Seviye3 (Rev.01)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
12UY0050-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma
12UY0050-3/A2 Panel Kalıp Montaj İşlemleri