12UY0112-4 - MODEL MAKİNECİ (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM) - Seviye 4 (Rev.01)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı Teorik Sınav Ücreti Mülakat Sınav Ücreti Pratik Sınav Ücreti
12UY0112-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu
12UY0112-4/A2 Model Dikim İşlemleri