13UY0137-4 - BİTİM İŞLEMLERİ OPERATÖRÜ - Seviye 4 (Rev.01)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
13UY0137-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel Önlemler ve Kalite Yönetim Sistemi
13UY0137-4/A2 Hazırlık ve Bitim İşlemleri
13UY0137-4/A3 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar