13UY0137-3 - BİTİM İŞLEMLERİ OPERATÖRÜ - Seviye 3 (Rev.02)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
13UY0137-3/A1 İSG, Çevre Koruma ve Kalite
13UY0137-3/B1 Dekatür
13UY0137-3/B2 Kalandır
13UY0137-3/B3 Sanfor
13UY0137-3/B4 Şardon
13UY0137-3/B5 Tıraşlama
13UY0137-3/B6 Zimpara
13UY0137-3/B7 Lisa
13UY0137-3/B8 Balon Sıkma
13UY0137-3/B9 Santrifüj
13UY0137-3/B10 Fikse (Buharlama)
13UY0137-3/B11 Kurutma
13UY0137-3/B12 Dinkleme
13UY0137-3/B13 Ram
13UY0137-3/B14 Kaplama